AKTUALNOŚCI

Zbiór najnowszych informacji o budowie odcinka

 • Osiągnięcie 3 Kamienia Milowego dot. oddania do użytkowania obiektów WD-2 oraz WD-5 wraz z dojazdami Wprowadzenie TOR na DD 22 w celu wykonania połącz...

 • Zostały wykonane odcinki próbne SMA 8/11 gr. 3/4 cm dla ruchu KR5 na trasie zasadniczej w km 0+480-1+500 oraz odcinek próbny AC 11S gr. 4 cm dla ruchu...

 • Odnoście ciekawostek w czerwcu został wprowadzony kolejny etap TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu) na DW 850. Rada Budowy odbyła się 18.06.2020 r w bi...

 • Dnia 06.05.2020 r odbyła się Rada Budowy nr 28....

 • W miesiącu kwietniu ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną nie odbyła się Rada Budowy. Wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruch...

 • Zostały wprowadzone kolejne Tymczasowe Organizacje Ruchu na DP3542L. Wykonawca przystąpił do rozbiórki nasypów przeciążeniowych. Rada Budowy odbyła si...

 • Wykonawca mimo okresu zimowego prowadził roboty na budowie. Rada Budowy odbyła się 12.02.2020 r. w biurze Inżyniera Kontraktu. W spotkaniu uczestniczy...

 • W styczniu Rada Budowy odbyła się 15.01.2020 r w Biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy....

 • W grudniu Rada Budowy odbyła się 11.12.2019 w Biurze Inżyniera Kontraktu, omówiono bieżące sprawy. Pod koniec listopada został osiągnięty II Kamień Mi...

 • W miesiącu sprawozdawczym Rada Budowy odbyła się 13.11.2019 r w Biurze Inżyniera Kontraktu z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, omówione zostały bież...

 • „ Rada Budowy odbyła się 16.10.2019 r w biurze Inżyniera zostały omówione bieżące sprawy Kontraktu. W październiku rozpoczęto prace związane z układan...

 • Rada Budowy odbyła się 18.09.2019 r w biurze Inżyniera Kontraktu – omówienie bieżących spraw. We wrześniu zakończyło się wbijanie pali prefabrykowanyc...

 • Trwa wbijanie pali prefabrykowanych na węźle Tomaszów – Północ. Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych (fundamenty, podbudowy). Trwa...

 • Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych ( ławy fundamentowe). Podczas nadzoru archeologicznego na odcinku 8+500 -8+700 zarejestrowano...

 • Dnia 17 maja 2019 roku, odbyło się ,,symboliczne wbicie łopaty” z udziałem ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, z wicemarszałkiem Sejmu RP Beat...

 • Dnia 17.04.2019 odbyła się Rada Budowy nr 16 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy....

 • Dnia 14.03.2019 Wykonawca złożył Plan Działań Ratowniczych wraz z opiniami służb porządkowych (Policja, Straż Pożarna)...

 • Dnia 27 02 2019 zmiana personelu Wykonawcy Kierownika Robót Drogowych....

 • Dnia 27 02 2019 zatwierdzenie węzła betoniarskiego rew.01....

 • Dnia 27.02 2019 Wykonawca złożył ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych) dla całości zadania...

 • Dnia 26 02 2019 nastąpiło przekazanie przez Lubelski Urząd Wojewódzki dzienników budowy Wykonawcy....

 • Dnia 19 02 2019 zawarto porozumienie z Urzędem Gminy Tomaszów Lubelski w sprawie zezwolenia na utwardzenie kruszywem fragmentu drogi gminnej i ruch po...

 • Dnia 19 02 2019 zawarto porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie zezwolenia na ruch pojazdów mechanicznych....

 • Dnia 18 02 2019 odbyła się 14 Rada Budowy z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy czasowe zajęcie terenu- materiały do wniosku do Wojewody o ograniczenie...

 • Dmia 13 lutego 2019 Wykonawca złożył powiadomienie Urzędu Gminy i Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski o rozpoczęciu Robót związanych z przebudową oraz reg...

 • Dnia 29 stycznia 2019 nastąpiło złożenie kolejnych wniosków do Wojewody w sprawie czasowych zajęć terenów....

 • Dnia 16 stycznia 2019 nastąpiło złożenie kolejnych wniosków do Wojewody w sprawie czasowych zajęć terenów....

 • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robót...

 • Dnia 14 stycznia 2019 odbyła się 13 Rada Budowy z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy....

 • Dnia 14 stycznia 2019 nastąpiło przekazanie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót...