ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

17,41%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - 17,41%

8,72%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE - 8,72%