ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

16,73%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - 16,73%

7%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE - 7,56%