ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

68,60%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 68,60%

68,49%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 68,49%

66.82%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 66,82%