ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

74,70%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 74,70%

74,70%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 74,70%

80,30%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 80,30%