ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

27,80%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - 27,80%

17,80%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE - 17,80%