ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

22,10%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - 22,10%

12,10%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE - 12,10%