ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

23,81%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - 23,81%

13,81%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE - 13,81%