ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

66,16%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 66,16%

65,27%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 65,27%

68,30%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 68,30%