ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

71,59%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 71,59%

63,59%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 63,59%

64,71%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 64,71%