ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

50,65%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 49,67%

40%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 39,67%

45%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 44,73%