LISTOPAD 2021

  • 29.11.2021r. została oddana do użytkowania trasa zasadnicza S17 na przejściowej organizacji ruchu;
  • W  listopadzie Wykonawca osiągnął KM 6 polegający na uzyskaniu przejezdności na ciągu głównym tarasy zasadniczej S17 dla zadania podstawowego;