LUTY 2023

  • Wykonywanie profilowania terenów płaskich
  • Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania;
  • Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR)
  • Wykonywanie schodów skarpowych
  • Na obiekcie ED3a wykonywano montaż deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe
  • Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie