SIERPIEŃ 2023.

  • Roboty drogowe: Rozbiórka przejazdów  awaryjnych w km 2+400 i 7+800; Wykonanie drenażu drogowego, ścieku trójkątnego i barier drogowych; Wykonanie oznakowania poziomego i wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu; koszenie traw na zakresie podstawowym i dobudowie II jezdni
  • Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe
  • System Zarządzania Ruchem: prace wykończeniowe po odbiorach teletechnicznych i testach SAT oraz przegląd urządzeń SZR
  • Kanalizacja teletechniczna: prace porządkowe