MAJ 2022

  • Realizacja obiektu ED-3A;
  • Na trasie głównej wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm