CZERWIEC 2023

  • Roboty drogowe: ułożenie warstwy ścieralnej SMA, wiążącej AC16W, podbudowy AC22P, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, montaż barier drogowych, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego, rozłożenie karpin, prace wykończeniowe i porządkowe
  • Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe
  • System Zarządzania Ruchem: prace konfiguracyjne -uruchomienie lokalne SZR, montaż osłon przeciwbłotnych
  • Kanał technologiczny: wykonanie pomiarów sieci światłowodowej, wykonanie spawania magistrali sieci światłowodowej, prace wykończeniowe w zakresie magistrali światłowodowej