LISTOPAD 2022

  • Kontynuacja robót na obiekcie ED-3A;
  • Wykonano oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowanie SK-6 i SK-7;
  • Rozpoczęcie wykonywania oznakowania poziomego na TZ S17;