SIERPIEŃ 2021

  • Roboty dla zadania podstawowego zostały zakończone;
  • Trwają roboty przygotowawcze i zabezpieczające związane z dobudową II jezdni;
  • Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę dla zadania uzupełniającego;