LIPIEC 2023

  • Roboty drogowe: prace wykończeniowe i porządkowe, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie poboczy, prace wykończeniowe przy ogrodzeniu drogowym, prace porządkowe i utrzymaniowe przy nasadzeniach,  wdrażanie TOR przy SZR
  • Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe, wykonanie uszczelnienia dylatacji dla kap chodnikowych
  • System Zarządzania Ruchem: prace wykończeniowe, skonfigurowanie połączenia szyfrowanego między SZR, a CZR Dys, testy połączenia szyfrowanego, rozpoczęcie testów SAT urządzeń SZR
  • Kanalizacja deszczowa: przegląd elementów KD