GRUDZIEŃ 2022

  • Wykonywanie fundamentów pod znaki VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania;
  • Zakończono demontaż podparcia ED-3A – Etap II;
  • Rozpoczęto wykonywanie oznakowania pionowego;
  • Zgodnie z warunkami Kontraktu 15.12.2022r. rozpoczął się okres zimowy na budowie