LIPIEC 2022

  • Zabetonowanie płyty ustroju nośnego dla Estakady ED-3A
  • W branży drogowej realizowano warstwy konstrukcyjne na TZ S17 tj. układanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P oraz warstwy wiążącej AC16W