Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) -  zakres robót obejmuje całość zadania; Wykonywanie utwardzonych dojść do elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Profilowanie terenów płaskich Na obiekcie ED3a trwał montaż deski gzymsowej oraz wykonywano betonowanie kap chodnikowych Zgodnie z...

Wykonywano humusowanie i profilowanie terenów płaskich Wykonywano bariery drogowe Na obiekcie ED3a trwał montaż krawężników i deski gzymsowej oraz wykonano betonowanie kap chodnikowych Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...

Wykonanie fundamentu pod znak VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) Humusowanie i profilowanie terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie ED-3a Montaż krawężników kamiennych na obiekcie ED-3a Montaż deski gzymsowej wraz ze zbrojeniem kap chodnikowych na obiekcie ED-3a Wykonywanie prac porządkowych pod...

Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...

Sierpień 2019: Trwa wbijanie pali prefabrykowanych na węźle Tomaszów – Północ. Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych (fundamenty, podbudowy). Trwają prace archeologiczne, odkryto kilkadziesiąt obiektów osadowych na dwóch (z pięciu) arowych pasach wykopu. Zdecydowaną większość materiałów datowano na okres wczesnośredniowieczny (VIII-XIII w.). Zapewne też z tego okresu pochodzi...

w dniu 03.06.2019 r doszło do zmiany Dyrektora Kontraktu z osoby Pana Jacka Nalberczaka na Pana Artura Dawca, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Kontraktu....