STYCZEŃ 2023

  • Wykonanie fundamentu pod znak VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR)
  • Humusowanie i profilowanie terenów płaskich
  • Wykonywanie barier drogowych
  • Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie ED-3a
  • Montaż krawężników kamiennych na obiekcie ED-3a
  • Montaż deski gzymsowej wraz ze zbrojeniem kap chodnikowych na obiekcie ED-3a
  • Wykonywanie prac porządkowych pod obiektem ED-3a
  • Zgodnie z warunkami Kontraktu  od 15.12.2022r. trwa okres zimowy na budowie