LUTY 2023

  • Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania;
  • Wykonywanie utwardzonych dojść do elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR)
  • Wykonywanie schodów skarpowych
  • Profilowanie terenów płaskich
  • Na obiekcie ED3a trwał montaż deski gzymsowej oraz wykonywano betonowanie kap chodnikowych
  • Zgodnie z warunkami Kontraktu 15.12.2022r. rozpoczął się okres zimowy na budowie