Wykonawca dnia 24.07.2023r. uzyskał Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr ZBS-XIX.771.1.14.2023 dla drogi ekspresowej S17 w zakresie jezdni lewej na odcinku od km 5+925 do km 6+145 (tzw. „wyjazd z budowy”). Wykonawca dnia 04.08.2023r. uzyskał Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr ZBS-XIX.771.1.15.2023 dla drogi ekspresowej S17 w zakresie...