Złożenie wniosku o zamienne pozwolenie na budowę

Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zamienne pozwolenie na budowę do Wojewody Lubelskiego.