GRUDZIEŃ 2020

  • Wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na DK 17 od str. Zamościa;
  • Ułożenie warstw bitumicznych na ED-3, w tym warstwa ścieralna