gddkia
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad oddział w  Lublinie

ecm
KONSULTANT

ECM Polska

motta
WYKONAWCA

Mota – Engil Central Europe S.A.