Zmiana na stanowisku Kierownika Robót Mostowych 

Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę na stanowisku Kierownika Robót Mostowych