zmiana dyrektora kontraktu

w dniu 03.06.2019 r doszło do zmiany Dyrektora Kontraktu z osoby Pana Jacka Nalberczaka na Pana Artura Dawca, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Kontraktu.