Wykonawca złożył ZPRS

Dnia 27.02 2019 Wykonawca złożył ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych) dla całości zadania