Wykonawca złożył Plan Działań Ratowniczych

Dnia 14.03.2019 Wykonawca złożył Plan Działań Ratowniczych wraz z opiniami służb porządkowych (Policja, Straż Pożarna)