WRZESIEŃ 2020

  • została oddana do eksploatacji droga powiatowa DP 3543L
  • od strony Zamościa została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (TOR)