STYCZEŃ 2023

  • Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich
  • Wykonywanie barier drogowych
  • Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe
  • Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie