STYCZEŃ 2023

  • Wykonywano humusowanie i profilowanie terenów płaskich
  • Wykonywano bariery drogowe
  • Na obiekcie ED3a trwał montaż krawężników i deski gzymsowej oraz wykonano betonowanie kap chodnikowych
  • Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie