STYCZEŃ 2020

W styczniu Rada Budowy odbyła się 15.01.2020 r w Biurze Inżyniera Kontraktu.
Omówione zostały bieżące sprawy.