Spotkanie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie

Spotkanie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie  w celu dokonania  poprawek i uzupełnień do Projektu Stałej Organizacji Ruchu rew.03