SIERPIEŃ 2022

  • Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej SMA8, SMA 11;
  • Wykonano sprężenie ustroju nośnego na ED-3A dla Etapu I