Przekazanie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu

Dnia 14 stycznia 2019 nastąpiło przekazanie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót