ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

73,70%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 73,70%

73,70%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 73,70%

70,26%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 70,26%