ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

100%%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 100%

100%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 100%

100%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 100%