ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE

87,83%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE Z ZALICZKĄ - 87,83%

87,83%

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE BEZ ZALICZKI- 87,83%

88,55%

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NA PODSTAWIE RAPORTU WYKONAWCY- 88,55%