Porozumienie z Urzędem Gminy Tomaszów Lubelski

Dnia 19 02 2019 zawarto porozumienie z Urzędem Gminy Tomaszów Lubelski w sprawie zezwolenia na utwardzenie kruszywem fragmentu drogi gminnej i ruch pojazdów mechanicznych