Porozumienie z Powiatem Tomaszowskim

Dnia 19 02 2019 zawarto porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie zezwolenia na ruch pojazdów mechanicznych.