PODWYKONAWCY

USŁUGODAWCY

Lp.

Podwykonawca/nazwa

Przedmiot umowy

Data zgłoszenia

1

Konsorcjum firm:

Lider: BiuroUsług Projektowych „DROGPROJEKT” Sp. z o.o.

Partner: „TRAKT” Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej

13.12.2017

2

G4 GEODEZJA Sp. z o.o.

Prace geodezyjne

22.12.2017

3

GLOBAL GEOLOGIA Michał Konopka, Paweł Rogowski, S.C.

Prace geologiczne

25.01.2018

4

Sapper Support Sp. z o.o

Prace saperskie

15.02.2018

5

ELITELAS Sp. z o.o. Sp. k.

Wycinka drzew i krzewów

15.02.2018

6

V2B Poland Maciej Krajewski

Inwentaryzacja dróg i budynków

16.02.2018

7

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Nadzór przyrodniczy

16.02.2018

8

DROTECH Danuta Chlipalska

Zaopiniowanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni

9

TRANSBUD

 Usunięcie karpin drzew wraz z uprzątnięciem terenu

08.03.2018

10

BAARS

Prace geotechniczne

20.03.2018

11

KSAR s.c.

Nadzór archeologiczny

03.04.2018

12

Muzeum Regionalne im. Janusza Petera

Nadzór archeologiczny

12.04.2018

13

ANGEO

Obsługa geodezyjna

21.05.2018

DOSTAWCY

1

Reksan Sp. z o.o. ul. Borków 41A

Dostawa przepustów PEHD

07.09.2018

2

ROMAR Nina Miedziak

Dostawa piasku

25.09.2018