PAŹDZIERNIK 2021

  • Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na dobudowę II jezdni S17 i przystąpił do realizacji robót w km 2+425 – 7+825