Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego

Udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia Wojewody Lubelskiego dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia na budowę .