Marzec 2024

Wykonawca dnia 24.07.2023r. uzyskał Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr ZBS-XIX.771.1.14.2023 dla drogi ekspresowej S17 w zakresie jezdni lewej na odcinku od km 5+925 do km 6+145 (tzw. „wyjazd z budowy”).

Wykonawca dnia 04.08.2023r. uzyskał Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr ZBS-XIX.771.1.15.2023 dla drogi ekspresowej S17 w zakresie jezdni prawej od km 2+348,18 do km 7+925 wraz z sieciami i urządzeniami wyposażenia drogi, obiektami inżynierskimi: ED-3a, WD-4d, WD-6d, przepustami i infrastrukturą towarzyszącą.

Dnia 22.08.2023r. droga S17 odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego została oddana do użytkowania.

Dnia 06.09.2023r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.

Trwa Okres Przeglądów i Rozliczania Kontraktu.