MARZEC 2023

  • Wykonywanie profilowania terenów płaskich
  • Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR
  • Humusowanie terenów płaskich i skarp
  • Wykop rowów
  • Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR)
  • Wykonywanie schodów skarpowych
  • Na obiekcie ED3a wykonywano demontaż deskowania kap, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie nawierzchni z żywic chemoutwardzalnych na kapach chodnikowych
  • SZR: montaż konstrukcji oraz tablic znaków VMSC-E1, VMSC-E2, VMSC-F8, montaż fundamentów pod szafy sterownicze, montaż szaf sterowniczych bez osprzętu, montaż masztu, kamery CCTV oraz stacji meteorologicznej
  • Kanał technologiczny: Budowa rurociągu kablowego 3x HDPE fi-50, budowa studni prefabrykowanych skozdzielczych SK, typ SKO-1 i prace wykończeniowe