MAJ 2023

  • Roboty drogowe: wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, przełożenie desek barier drogowych, układanie warstwy ścieralnej SMA, wykonanie programu naprawczego w km 7+500, montaż oznakowania pionowego, wykonanie poboczy przy drogach dojazdowych
  • Na obiekcie ED-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, drenu na obiekcie, ułożenie warstwy SMA, realizowano program badań nieniszczących w zakresie wierzchniej płyty ustroju nośnego
  • System Zarządzania Ruchem: Montaż akumulatorów dla szafek WK, prace wykończeniowe dla szaf WS, prace konfiguracyjne dla SZR, rozprowadzenie okablowania po elementach SZR