LIPIEC 2021

  • W lipcu realizowano roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj; oznakowania pionowe, poziome oraz bariery energochłonne;
  • Trwają procedury odbiorowe dróg oraz oznakowania w oparciu o projekt przejściowej organizacji ruchu – PPOR;