KWIECIEŃ 2023

  • Roboty drogowe: Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, profilowanie terenów płaskich, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR, wykonanie ścieków muldowych, wykonanie warstwy odsączającej na pasach technologicznych, wykonanie ogrodzeń, wykonanie nasadzeń, odtworzenie chodnika pod ED3, demontaż mixera
  • Na obiekcie ED-3a: wykonywano nawierzchnię z żywic chemoutwardzalnych na kapach chodnikowych, kolektor odwodnienia DN250, izolację płyty z papy termozgrzewalnej, montaż barieroporęczy mostowych H2/W3/B, montaż reperów na ustroju nośnym obiektu, realizowano program badań nieniszczących w zakresie wierzchniej płyty ustroju nośnego
  • System Zarządzania Ruchem: montaż tablic znaków VMSA, motaż kamery CCTV wraz z masztem, motaż czujników stacji meteorologicznej, wykonanie okablowania pomiędzy szafką sterowniczą, a znakiem SZR, wyposażenie stacji pomiaru ruchu w osprzęt oraz podłączenie pętli indukcyjnej