KONTAKT

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Tel.  22 375 88 88

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział Lublin

Ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

Tel. 81 532 70 61

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

KONSULTANT

ECM Group Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Tel. 22 333 73 57

ECM Group Polska S.A.

Biuro Inżyniera

Ul. Lwowska 120

22-600 Tomaszów

Tel. 882 430 665

e-mail: biuro.obwodnica-tomaszow@ ecmg.pl

Inżynier Kontraktu: Krzysztof Wargocki

WYKONAWCA

Mota – Engil Central Europe S.A.

ul. Opolska 110

 31-323 Kraków

 Tel. 12 664 80 00

Mota – Engil Central Europe S.A.

Biuro Budowy S17

Ul. Krańcowa 7

22-100 Lubartów

Kierownik Budowy:  Paweł Kędziora

Tel. 698 152 822

e-mail: pawel.kedziora@mota-engil-ce.eu

Dyrektor Kontraktu: Artur Dawiec

Biuro budowy S17

Ul. Krańcowa 7

22-100 Lubartów

www.mota-engil-ce.eu