GRUDZIEŃ 2021

  • od 15.12.2021r. rozpoczął się okres zimowy na budowie
  • 23.12.2021r. zostało wystawione Świadectwo Przejęcia części robót dla zadania podstawowego
  • W grudniu Wykonawca osiągnął Kamień Milowy nr 5 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3