LISTOPAD 2020

  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni DK17 od strony Bełżca;
  • Podbudowa AC22P – km 0+000 do 0+200;
  • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie od Strony Zamościa;
  • Obiekt WD-9 szalunek i zbrojenie ramy segment “A”;