Grudzień 2019

W grudniu Rada Budowy odbyła się 11.12.2019 w Biurze Inżyniera Kontraktu, omówiono bieżące sprawy.

Pod koniec listopada został osiągnięty II Kamień Milowy przewidziany w Kontrakcie na 15.04.2020 r., świadczy to o 30% zaawansowaniu Robót na budowie.

Rozpoczęto realizację ustrojów nośnych na obiektach WD2, WD7 i WD8. Na pozostałych obiektach mostowych (poza WD9) zostały wykonane żelbetowe ustroje nośne.

Przed okresem zimowym zostały wykonane nasypy przeciążeniowe.