Przekazanie przez Wykonawcę decyzji PGWWP

Przekazanie przez Wykonawcę decyzji PGWWP w zakresie pozwolenia wodno-prawnego.