Sierpień 2019: Trwa wbijanie pali prefabrykowanych na węźle Tomaszów – Północ. Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych (fundamenty, podbudowy). Trwają prace archeologiczne, odkryto kilkadziesiąt obiektów osadowych na dwóch (z pięciu) arowych pasach wykopu. Zdecydowaną większość materiałów datowano na okres wczesnośredniowieczny (VIII-XIII w.). Zapewne też z tego okresu pochodzi...

w dniu 03.06.2019 r doszło do zmiany Dyrektora Kontraktu z osoby Pana Jacka Nalberczaka na Pana Artura Dawca, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Kontraktu....