Osiągnięcie 3 Kamienia Milowego dot. oddania do użytkowania obiektów WD-2 oraz WD-5 wraz z dojazdami Wprowadzenie TOR na DD 22 w celu wykonania połączenia istniejącej nawierzchni DK 17 z budowaną S17 ...

Zostały wykonane odcinki próbne SMA 8/11 gr. 3/4 cm dla ruchu KR5 na trasie zasadniczej w km 0+480-1+500 oraz odcinek próbny AC 11S gr. 4 cm dla ruchu KR4 łącznica Ł1 węzła W1 Zgłoszono do oddania na użytkowanie obiekty WD 2 oraz WD 5 ...

Odnoście ciekawostek w czerwcu został wprowadzony kolejny etap TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu) na DW 850. Rada Budowy odbyła się 18.06.2020 r w biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy. ...

W miesiącu kwietniu ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną nie odbyła się Rada Budowy. Wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na DP3521L oraz DP3541L. W kwietniu Wykonawca rozpoczął wykonywanie warstw konstrukcji nawierzchni S17 na całym odcinku budowanej drogi ekspresowej....

Zostały wprowadzone kolejne Tymczasowe Organizacje Ruchu na DP3542L. Wykonawca przystąpił do rozbiórki nasypów przeciążeniowych. Rada Budowy odbyła się 11.03.2020 r w biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy, w spotkaniu uczestniczył Zamawiający, Wykonawca i Konsultant....

Wykonawca mimo okresu zimowego prowadził roboty na budowie. Rada Budowy odbyła się 12.02.2020 r. w biurze Inżyniera Kontraktu. W spotkaniu uczestniczył Wykonawca, Zamawiający i Konsultant....

W styczniu Rada Budowy odbyła się 15.01.2020 r w Biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy....

W grudniu Rada Budowy odbyła się 11.12.2019 w Biurze Inżyniera Kontraktu, omówiono bieżące sprawy. Pod koniec listopada został osiągnięty II Kamień Milowy przewidziany w Kontrakcie na 15.04.2020 r., świadczy to o 30% zaawansowaniu Robót na budowie. Rozpoczęto realizację ustrojów nośnych na obiektach WD2, WD7 i WD8. Na...

W miesiącu sprawozdawczym Rada Budowy odbyła się 13.11.2019 r w Biurze Inżyniera Kontraktu z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, omówione zostały bieżące sprawy Kontraktu....