Wykonawca przekazał prawomocne i ostateczne decyzje wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski w zakresie pozwolenia wodnoprawnego: LU.RUZ.421.35.2018.VR z dnia 22 sierpień 2018r – dla odcinka od km 4+500 do km 7+400 LU.RUZ.421.43.2018.VR z dnia 29 sierpień 2018r. – dla przepustów P-11.1 i P.11-2 w...