Dnia 18 02 2019 odbyła się 14 Rada Budowy z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy czasowe zajęcie terenu- materiały do wniosku do Wojewody o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości....

Dmia 13 lutego 2019 Wykonawca złożył powiadomienie Urzędu Gminy i Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski o rozpoczęciu Robót związanych z przebudową oraz regulacją cieków naturalnych i urządzeń melioracyjnych....